Publicerad

Mark ska täckas vid Kobergstippen

Exempelbild

Vid området Kobergstippen kommer det under hösten att genomföras markarbeten. Anledningen är att markprover visar på förhöjda halter av bly. Som en försiktighetsåtgärd kommer nu rena massor av exempelvis matjord läggas på det aktuella området.

Vid Kobergstippen finns det idag stigar, bänkar och grönområden, men tidigare har det varit en plats för deponi. Vid en plats på området visar nu prover på förhöjda halter i den ytliga jorden.

– Därför kommer vi att vidta försiktighetsåtgärder under hösten. Det är många som rör sig i området men vi vill förtydliga att det inte är farligt att ströva i området. Dock så är det viktigt att man inte får i sig jorden, säger Henrik Syrjälä på kommunstyrelseförvaltningen.

Kobergstippen

Det rör sig om ett område på området Kobergstippen som ska åtgärdas. Klicka på kartan för att se en större bild (pdf)

Ska hitta lämpliga material

Arbetet planeras att genomföras under hösten och rena massor kommer att transporteras till området för att täcka den plats som har visat förhöjda värden. Arbetet med att hitta lämpliga material och massor har inletts under augusti månad.

– Först kommer vi att lägga en markduk och sedan rena massor som vi kommer att så gräs på. Där stigar går idag kommer vi samtidigt att lägga täckbark, men det är endast en trivselåtgärd, säger Henrik Syrjälä

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: