Publicerad

Skolan och förskolan kommer att informera om smittrisk

Exempelbild

Under höstterminen kommer elever, medarbetare och vårdnadshavare som kan ha utsatts för smittrisk informeras om ett fall av covid-19 har bekräftats på skolan eller förskolan. Förändringen sker i enlighet med Region Västmanlands nya rekommendationer och införs nu för att smittan har minskat i samhället och inte längre bedöms vara allmänt spridd.

Under covid-19-epidemin har Region Västmanland hittills inte rekommenderat att information lämnas till elever, deras föräldrar eller lärare om ett fall av covid-19 bekräftas i skolan. Detta på grund av att smittan har bedömts föreligga mer allmänt i det svenska samhället.

Kan förhindra smittspridning

Genom att personer som kan ha varit utsatta för smittrisk informeras om detta och får råd om att träffa så få personer som möjligt och om testning kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

 

– Nu när smittspridningen i samhället har minskat vill vi mer specifikt förmedla information till personer som eventuellt kan ha utsatts för smitta. Det innebär att varje nytt sjukdomsfall uppmanas medverka till att de personer som den insjuknade personen träffat i smittsam fas får veta att de kan ha utsatts för en smittrisk samt vad de bör tänka på, skriver smittskyddsläkare på Region Västmanland Jan Smedjegård

Informera berörda

Den person som provtagits positivt för covid -19, regionens smittspårningsteam för covid- 19 eller smittskyddet kommer att ta kontakt med aktuell skola och informera rektor eller chef om det framkommer att den smittade personen befunnit sig på skolan under smittsam fas.

 

– När det sker kommer vi i vår tur att informera elever, vårdnadshavare och våra medarbetare. Det handlar främst om att informera den enhet eller klass som det berör, inte hela skolan. Arbetet går ut på att vi ska stödja Region Västmanland i att komma i kontakt med personer som kan ha smittats. Vi kommer att ha möten med Region Västmanland om det nya tillvägagångssättet och se över hur de rutinerna ska se ut, säger Arboga kommuns skolchef Ulrika Hansson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: