Publicerad

Så arbetar Vasagymnasiet mot coronaviruset covid-19

Vasagymnasiets entré

Nu återvänder gymnasieeleverna till Vasagymnasiet, detta efter att ha genomfört distansundervisning under stora delar av vårterminen. För att förhindra fortsatt smittspridningen av coronaviruset, covid-19 har verksamheten vidtagit flera olika åtgärder.

Redan i juni, direkt efter Folkhälsomyndighetens nya direktiv, började arbetet med att förebygga smittspridning vid skolstarten i augusti. De startar upp under två dagar. Gymnasieskolan har även upprättat speciella anvisningar för alla.

– Det handlar till stor del om grundläggande hygien och att eleverna och medarbetare ska hålla avstånd. Vi har infört regler om att eleverna inte ska uppehålla sig på platser i onödan, sprida ut sig i till exempel salar, bibliotek och matsal säger Per Gamalielsson, rektor för Vasagymnasiet.

Sprider ut elevgrupper

I och med den pågående situationen har verksamheten även ett tydligare och mer utspritt lunchsschema och sett över om man kan möblera om i salar och andra utrymmen.

– Vi ser också över hur större prov bör genomföras samt i vilka kurser som det passar bra att lärarna genomför vissa moment av undervisningen utomhus, säger Per Gamalielsson.

Hitta kreativa lösningar

Samtliga studieresor och studiebesök för eleverna är inställda fram till nästa termin. Även Gymnasiekvällen för årskurs nio och vårdnadshavare, som brukar ske på Vasagymnasiet i oktober, samt öppet hus i slutet av november är inställda.

– Vi kommer genomföra andra aktiviteter för att informera eleverna i årskurs nio, de som ska göra sitt gymnasieval. Till exempel kommer de få information i mindre grupper, både ute på deras skolor och hos oss på Vasagymnasiet. Det är ett speciellt läge men vi får se till att vara kreativa, säger Per Gamalielsson.

För de elever som genomför praktik genom APL, arbetsplatsförlagt lärande, förs fortlöpande en dialog med företagen om lämpligheten och möjligheten att ta emot elever.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: