Publicerad

Förskolan och grundskolan fortsätter arbetet mot covid-19

Exempelbild

Nu är eleverna tillbaka i grundskolorna och på förskolorna fylls det på med nya barn som ska skolas in. Arbetet med att förebygga och stoppa smittspridning av coronaviruset, covid-19 fortsätter.

Nu börjar alla barn återvända till sin förskola efter semester eller vistelse på sommarförskolan Norrgården. Många barn är nya och ska skolas in och bli trygga på den nya förskolan tillsammans med sina vårdnadshavare.


– För att minska riskerna för smittspridning har vi nya rutiner vid inskolningen som till största del kommer att ske utomhus och fördelas mellan familjerna under hela dagen. Under hösten är en vårdnadshavare per familj välkommen att delta i inskolningen, säger Britt-Marie Deubler, verksamhetschef för förskolan.

Fler moment utomhus

Utbildningen på förskolorna kommer precis som under våren att förläggas utomhus. Förskolan har en lång tradition av att arbeta utomhus och i naturen, som en del i den pedagogiska verksamheten. Även hämtning och lämning sker i största utsträckning utomhus, i övrigt uppmanas vårdnadshavare att hålla avstånd till andra i exempelvis tamburen.

Mindre möten och resor

I grundskolan fortsätter arbetet med att följa de rutiner som upparbetades under våren. Bland annat har tiderna för skollunch spridits ut över längre tid. Idrotten sker utomhus och eleverna får endast duscha i mindre grupper. Möten och resor kommer att begränsas även fortsättningsvis.


– Utvecklingssamtalen kommer ske som vanligt i höst men däremot kommer vi inte ha några större föräldramöten. Alla språkresor och resor till Stockholm är inställda, säger Anne Sonnerfelt, verksamhetschef för grundskolan.

Stannar hemma vid symtom

Skolchef Ulrika Hansson betonar att vi alla måste hjälpas åt att förhindra smittspridningen.


– Vi har infört många åtgärder inom skolan och förskolan men alla måste ta sitt fulla ansvar under den här tiden. Naturligtvis stannar barn, pedagoger och vårdnadshavare hemma vid symtom som påminner om förkylning eller influensa, även lindriga, och stannar hemma ytterligare två symtomfria dagar, säger Ulrika Hansson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: