Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Nytt projekt ska förebygga våld och kränkningar

Exempelbild

Marita Garman är ungdomskoordinator och projektledare på Arboga kommun.

Stoppa, förebygga våld och kränkningar i skolan och på fritiden. Det är syftet med Arboga kommuns två nya projekt Agera Tillsammans och det våldsförebyggandet programmet MVP, mentorer i våldsprevention. Projekten riktar sig främst mot barn och ungdomar i mellan- och högstadieskolorna och inleds under höstterminen.

Genom Sveriges kommuner och regioner, SKR, har Arboga kommun fått 200 000 i stöd för att genomföra projektet och utbilda medarbetare i det våldsförebyggande programmet MVP, mentorer i våldsprevention. Det genomförs i samverkan mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt fritids- och kulturförvaltningen.

 

Får fler verktyg

Samtidigt satsar Arboga kommun 230 000 i utbildning och föreläsningar för pedagoger och lärare inom projektet Agera tillsammans, som riktar sig mot mellanstadiet. Satsningen sker med medel från Länsstyrelsen som syftar till att stödja arbetet mot psykisk ohälsa. I båda projekten kommer medarbetarna att utbildas för att få fler verktyg för att bemöta machokultur och kränkande beteende.

 

– Vi har identifierat att vi behöver arbeta mer med den machokultur som negativt påverkar elever i skolmiljön, säger Ulrika Hansson, skolchef i Arboga kommun.

 

Bakom utbildningen Agera tillsammans och MVP står organisationen MÄN som arbetar över hela landet med att lära ut olika metoder för att arbeta våldförebyggande. Utbildningar fokuserar på att problematisera och öka kunskapen om könsnormer, machokultur och hur snäva roller kan leda till psykisk ohälsa och kränkningar.

 

Kunskap kan göra skillnad

I samband med att skolorna börjar att utbilda sina pedagoger i Agera tillsammans och MVP under hösten kommer även all personal från förskoleklass till årskurs nio, samt andra förvaltningar som möter skolelever, att få del av föreläsningar som arrangeras av organisation MÄN.

 

– Föreläsningarna är ett sätt att ytterligare sprida kunskapen bland våra medarbetare och elever. Vi tror och hoppas att kunskapen kommer att göra skillnad. Det här arbetet är viktigt och det är positivt att vi arbetar övergripande med flera förvaltningar, säger Marita Garman som är ungdomskoordinator och projektledare på Arboga kommun.

 

Erbjuder föreläsningar till vårdnadshavare

Under våren fortsätter utbildningarna och ytterligare en föreläsare, Nina Rung, som kommer att dela med sig av sin kunskap för att starta igång arbetet. Nina Rung har studerat kriminologi och genusvetenskap vid Stockholms universitet, och är engagerad i frågor om våld och sexualiserat våld kopplat till kön. Medarbetare och elever på högstadiet kommer att få ta del av hennes föreläsning men inbjudningar planeras även att gå ut till vårdnadshavare med barn på högstadiet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer