Publicerad

Snart öppnar Skogsgläntan - Arbogas nya förskola

Nu närmar sig öppningen av Skogsgläntans förskola. Den nya förskolan slår upp dörrarna den 3 augusti. Följ med på en förhandstitt i de fina lokalerna.

Byggnationen av den nya förskolan har pågått sedan i september 2018. Nu står byggnaden är klar och det mesta av möbler och inventarier är på plats.


- Vi har verkligen sett fram emot att komma hit. Det ska bli roligt att få välkomna alla barn i augusti och få starta igång allt, säger Mia Vainionpää, rektor på Skogsgläntans förskola.


Hans Ivarsson är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Exempelbild

Hans Ivarsson

- Det känns jättebra att vår nya förskola snart öppnas. Det här är en viktig satsning för att Arboga ska fortsätta att växa och vara en attraktiv kommun, säger han.

Småskalighet i den dagliga verksamheten

Skogsgläntans förskola består av fem avdelningar som är uppdelade i mindre grupper. Varje avdelning har sin egen färg och det syns också på utsidan av byggnaden där de olika huskropparna har olika färger.


- Vi har mindre grupper för att skapa en småskalighet i den dagliga verksamheten. Vi har dessutom samarbetsavdelningar som bidrar till en ökad trygghet och stabilitet för barn och vårdnadshavare vid sjukdom eller annan frånvaro bland personalen, säger Mia Vainionpää.


Samarbetsavdelningarna ger också andra positiva effekter som att man nyttjar de kunskaper och kompetenser som finns i arbetsgruppen och ett ökat kunskapsutbyte kan ske mellan medarbetarna på förskolan. På förskolan finns det plats för 175 barn.


- Det är en förskola med en stor yta som arbetar i småskalighet. Vi har arbetat för att skapa en känsla av det lilla i det stora, säger hon.

Barnen i fokus

Inne i förskolan har mycket av inventarier såsom pysselbord, handfat och utkiksfönster placerats i barnens höjd. Det ska vara lättåtkomligt och underlätta barnens självständighet.


Det finns ateljéer där barnen kan pyssla, bygga och måla. I it-studion, den digitala ateljén, finns bland annat ljusbord och en green screen där barnen kan prova olika bakgrunder och arbeta med digitalisering och filmskapande.


I mitten av förskolan ligger hjärtat. Där finns ett litet bibliotek, en scen och det kommer att vara de äldre barnens matsal. De yngre barnen äter på sina avdelningar. Förskolans mat kommer att lagas på plats i det egna tillagningsköket.

Utegård för stora och små

På utegården finns det bland annat en asfalterad cykelbana med rondell, korsning, vägskyltar och tankstation. På gården finns också träskepp, gungor, balansbana, fina gräsytor och plats för odling.

På ett av lekförråden sitter griffeltavlor och framför ett annat finns det sittplatser där en scen kan öppnas upp.


- Det finns så många roliga och spännande möjligheter till lek, lärande och kreativitet, säger Mia Vainionpää.

Stort engagemang från medarbetarna

- Medarbetarna har varit delaktiga under hela processen med att ta fram hur förskolan ska vara utformad samt hur vi ska arbeta för att skapa en trygg och lärorik dag för våra barn på Skogsgläntan. De har gjort ett fantastiskt jobb och har bidragit till att det blir en bra start för alla.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: