Publicerad

Nytt naturreservat vid Stora Bastås

Exempelbild

Länsstyrelsen i Västmanland har fattat beslut om nytt naturresrvat vid Stora Bastås i Arboga.

Stora Bastås är en mindre gård på Järnäshalvön vid Hjälmarens strand. Naturreservatet omfattar större delen av gårdens skogsinnehav på cirka 13 hektar.
Skogen i naturreservatet består främst av lövskog, som till exempel lind, ek, asp, al och hassel. Här trivs fågelarter som mindre hackspett, entita och stjärtmes. På våren översållas marken av vårblommor.

Området utgör en viktig pusselbit i det stora sammanhängande lövlandskapet runt Hjälmaren.
Det nya naturreservatet kommer så småningom att få en rastplats och en uppmärkt vandringled


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: