Publicerad

Positiv respons för nya Gluggen – det här händer i sommar

Renovering, nybyggnation och investering i ny teknik i kombination med nya arbetssätt. En ny utformning och satsning på fritidsgården Gluggen har tagit form under våren och nu genomförs nya grepp under sommaren med fler uteaktiviteter.

Fritids- och kulturnämnden tog tidigare under 2020 beslut om att samlokalisera fritidsverksamheten till en byggnad. Detta frigjorde resurser att utveckla verksamheten. Bland annat har fritidsgården Gluggen renoverats, utrustas med nya möbler. Arboga kommun har även genomfört en nybyggnation i den del av huset som nu innefattar ett VR- och simulatorrum, alltså ett rum där barn och ungdomar kan spela datorspel.

Behöver ständigt utvecklas

Samtidigt har det skett flera förändringar i arbetssättet och utförandet av verksamheten. Genom att samlokalisera verksamheterna till Gluggen har personaltätheten ökat och det innebär att det idag finns fler fritidsledare på plats för barn- och ungdomsgrupperna. Samtidigt har öppettiderna utökats för att underlätta för pendlande föräldrar att hämta sina barn. Satsningen på fritidsgården har mottagits väl bland besökarna enligt Jesper Hellqvist som är enhetschef på Arboga kommun.


– Fritidsgårdsverksamhet är likt all annan verksamhet i behov av att ständigt utvecklas för att vara relevant och högkvalitativ, att anpassa verksamheten till de förutsättningar och den verklighet vi befinner oss i är en självklarhet, säger Susanne Lundberg, chef för fritids- och kulturförvaltningen.

Nya arbetssättet är stärkande

Verksamheten har även infört inskrivning på för barnen som går årskurs 4-6. Det innebär att barnens vårdnadshavare kommer Gluggen och lämnar nödvändig information till oss när barnen börjar i verksamheten. Vårdnadshavare behöver inte uppge dagar och tider när barnet ska vara på Gluggen.


– Det nya upplägget med nya arbetssätt och samlokalisering har varit stärkande för verksamheten och vi har nu bättre möjligheter att möta behoven och önskemålen från våra besökare än innan när vi hade verksamhet i två lokaler, säger Jesper Hellqvist, enhetschef på fritids och kulturförvaltningen.

Positiv respons från besökare och föräldrar

Ytterligare en del av det nya arbetssättet är att verksamheten på fritidsgården samverkar mer andra aktörer såsom föreningar och studieförbund.


Under vårterminen har verksamheten bl.a. haft representant från Svenska Kyrkan på Gluggen. Hen har varit med som extra vuxen i verksamheten.


Tillsammans med föreningar har Gluggen påbörjat arbetet med att under en dag i veckan kunna erbjuda föreningsaktiviteter. Tennis, handboll, golf och skytte deltog i upptaktsträffen. Vi har fått mycket positiv respons från både barn, ungdomar och föräldrar.


– Responsen har handlat mycket om att barnen och ungdomarna är glada över alla nya aktiviteter de kan göra, till exempel vårt VR-rum. Men det är även vårdnadshavare som hör av sig och är glada över de utökade öppettiderna. Vi är nu också en mer centrerad personalgrupp i ett och samma hus, vilket innebär en ökad kvalitén på verksamheten. säger Magnus Axelsson, fritidsledare på Gluggen.

Det här händer på Gluggen i sommar

Under sommarlovet kommer vi på fritidsgården satsa mer på uteaktiviteter i närområdet. Under vecka 26 och 27 kommer bland annat ungdomsledare finnas ute på badplatser och parker för att kunna låna ut lekmaterial med mera.


På grund av situationen med coronaviruset, covid-19, anpassas aktiviteterna. Gluggen, precis som övriga verksamheter i kommunen, följer dom rutiner och uppmaningar som finns. Personalen uppmanar till noggrannhet med handhygien och är uppmärksam på om barnen/ungdom har symtom.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: