Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Eldningsförbud i Arboga kommun

Eldningsförbud

Från och med den 22 juni klockan 13:00 är det eldningsförbud i Arboga kommun. Det betyder att det inte är tillåtet att elda i skog och mark. Det är dock tillåtet att elda i en iordningsställd grillplats i syfte att tillreda mat, till exempel trädgårdsgrillar. Dock ej engångsgrillar eller grillar med korta ben.

Det här innebär eldningsförbud

Eldningsförbud innebär förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera).


Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda platser utformade så att möjligheten till spridning är låg. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

 

Räddningschef i beredskap vid RäddSam Mälardalen kan medge undantag från eldningsförbud i det enskilda fallet.

Mer information

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap.3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Den som eldar är alltid ansvarig för eventuela konsekvenser.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer