Publicerad

Arboga kommun bjuder in till markanvisning för nya bostäder

Vy över området Alphyddan

Vy över området Alphyddan

Arboga är inne i en expansiv fas och det finns behov av nya bostäder. Nu bjuder kommunen in företag att lämna anbud till markanvisning för två nya bostadsområden och under hösten kommer de vinnande förslagen väljas ut.

Kommunen går ut med inbjudningar till markanvisning för kvarteret Geologen på Södra Brattberget och Alphyddan 1 på Ladubacksgärdena. En markanvisning för områdena ger ett företag möjlighet att ensamt förhandla med kommunen om förutsättningarna för att köpa marken och bygga bostäder. Markanvisningen genomförs med anbudsförfarande. I ett anbudsförfarande får alla intresserade företag skicka in förslag som kommunen bedömer utifrån givna kriterier. Kriterierna kan exempelvis gälla pris, materialval, utformning och upplåtelseform.

 

- Vi upplever att efterfrågan på byggklar mark för bostäder har ökat och är glada att vi kan erbjuda två nya områden för bostadsbyggnation, säger Anne-Marie Fredriksson, samhällsbyggnadschef på Arboga kommun.

 

De företag som vinner markanvisningen får köpa marken för att bygga bostäder. I kvarteret Geologen finns det möjlighet att bygga sex småhus och på Alphyddan 1 går det att bygga runt åtta småhus, alternativt flerbostadshus med upp till åtta meters byggnadshöjd.

Uppmuntrar klimatsmarta byggnader

Under sommaren har alla intresserade företag möjligheten att lämna in förslag och under hösten kommer två vinnare väljas ut, en för kvarteret Geologen och en för Alphyddan 1. För att vinna ska förslaget samla ihop högst poäng i bedömningen.

 

- För oss är det viktigt att den nya bebyggelsen bidrar positivt till samhällsutvecklingen. Därför kommer företagen bland annat få poäng om de bygger energismarta passivhus och om de installerar solpaneler, säger Anne-Marie Fredriksson.

Provar nya arbetssätt

Att använda anbudsförfarande för markanvisningar är ett nytt arbetssätt för kommunen. Det nya arbetssättet kommer göra det tydligare för företagen hur kommunen går till väga när markområden säljs, vilka förutsättningar som gäller för exploateringen och hur kommunen bedömer vem som får köpa marken. Kommunen kan nu visa för flera intressenter samtidigt vilka markområden som kommer säljas och ger alla samma förutsättningar att presentera sina förslag.

 

- Nu provar vi att använda oss av inbjudan till markanvisning för två mindre områden och vi ser fram emot att se resultatet, säger Anne-Marie Fredriksson.

 

Framöver planerar kommunen för att gå ut med inbjudningar till markanvisning även för större områden för att skapa en variation av nya bostäder och möjligheter för företag av olika storlek. Arboga kommuns pågående markanvisningar finns att ta del av på arboga.se/markanvisning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: