Publicerad

Risk för att våld mot kvinnor ökar under coronapandemin

Under coronapandemin när vi behöver isolera oss i hemmet är det många som upplever ökad stress, frustration och maktlöshet. Finns det risk att du gör dina nära illa? Har det gått för långt?

Det finns en risk att mäns våld mot kvinnor ökar under den rådande coronapandemin. Att risken ökar hör ihop med ökade uppsägningar, permitteringar, hemmajobb och annat som gör att vi behöver vara mer i hemmet.


Att vara hemma är i sig inte en risk, men anledningarna till att vara hemma som nämns ovan hör ofta ihop med jobbiga känslor som stress, frustration, maktlöshet och en känsla av begränsning av att inte kunna leva som vanligt på grund av pandemin. Det här är känslor som kan vara svåra att hantera och som kan leda till att personer tar ett första steg mot att använda våld mot en närstående eller att våld som redan finns eskalerar och blir grövre.

 

Länsstyrelsen går nu, tillsammans med länets samtliga kommuner, Polisen och Region Västmanland, ut med en kampanj som riktar sig till våldsutövare för att hänvisa till hjälp som finns att få.

Hjälp finns att få

Personer som behöver hjälp kan vända sig till socialtjänsten i sin kommun eller Centrum mot våld i Västerås som finns till för hela länet. Stöd och hjälp finns att få, både för de personer som känner att de riskerar att använda sig av våld trots att de aldrig utövat våld tidigare och för dem som redan har utövat våld.

Kontakta socialtjänsten på telefon 0589-87202 eller Centrum mot våld på: cmv@vasteras.se, telefon 021-397431

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: