Publicerad

Högskolecentrum i Arboga får högt betyg vid granskning

Exempelbild

Högskolecentrum fick högt betyg när Myndigheten för Yrkeshögskolan kvalitetsgranskade utbildningen Specialistundersköterska inom demens.

Myndigheten för Yrkeshögskolan gör varje år cirka 200 kvalitetsgranskningar av YH-utbildningar. I år var Högskolecentrum en av de utvalda anordnarna med utbildningen Specialistundersköterska inom demens som startade hösten 2019.


Myndigheten granskar tolv kvalitetskriterier inom 4 områden i utbildningen; ledningsgruppsarbete, lärande, kvalitetsarbete och lärande i arbete (LIA). Myndigheten bedömer att utbildningen i hög grad uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet.


– Vi är väldigt stolta över betygen och att vi kan leverera utbildning till den här kvaliteten, säger rektor Carina Bolmefalk Edström.


Är du nyfiken på utbildningen specialistundersköterska inom demens kan du läsa mer här.


Vill du veta mer om hur en kvalitetsgranskning går till kan du läsa om det är.


Läs mer om Högskolecentrums utbildningar genom Yrkeshögskolan här.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: