Publicerad

Gratis sommarlovsbad till Arbogas barn och unga

Exempelbild

Även i år erbjuder Arboga kommun sommarlovslediga barn och ungdomar möjlighet att bada gratis på Ekbacksbadet. Sparbanken Västra Mälardalen bidrar med ekonomiska medel som gör det möjligt. Förra året hade Ekbacksbadet drygt 1800 besök i samband med de avgiftsfria sommarlovsbaden.

Arboga kommun arbetar med en förvaltningsövergripande samverkansgrupp i ett förebyggande ungdomsarbete. Bland annat har föreningar, fritidsgården Gluggen och socialtjänsten, i samverkan, genomfört trygghetsvandringar sedan Valborgsmässoafton. I samverkansgruppen ingår representanter för barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, fritids- och kulturförvaltningen och säkerhetssamordnare.


- Syftet med arbetsgruppen är att kunna samordna insatser och snabbt hitta vägar för att ge så stor effekt som möjligt utifrån det nuläge som råder, säger Måns von Stedingk, föreningskonsulent på Fritids- och kulturförvaltningen.


Tidigare i år meddelade Socialstyrelsen att de medel som tidigare funnits avsatta för sommarlovsaktiviteter inte finns kvar inför 2020. Detta påverkar utbudet av sommarlovsaktiviteter och möjligheten att skapa aktiviteter för de barn och unga som är lediga. Att skapa meningsfulla och attraktiva aktiviteter under sommaren var en av de insatser som identifierades som ett viktigt prioriteringsområde.

Gratis bad, en succé

Under förra årets sommarlovsaktiviteter var gratis bad på Ekbacksbadet för barn och unga mellan 6 och 15 år den mest besökta aktiviteten. Hela 1819 besök gjordes på badet under perioden. I och med detta beslutades att undersöka möjligheten att erbjuda avgiftsfria bad utan de statliga medlen även i år.


Sparbanken Västra Mälardalen fick information om att Arboga kommun ville erbjuda avgiftsfria bad i år och valde att stötta initiativet med medel för att det skulle kunna genomföras.


- Vi är mycket tacksamma för att Sparbanken varit med och bidragit till att eleverna, omkring 1500 stycken, kommer att få gratis inträde till Ekbacksbadet. Vi hoppas på en varm sommar med många härliga bad, säger Anne Sonnerfelt verksamhetschef grundskola och grundsärskola.

Viktigt med aktiviteter

Redan nu gör vi flera insatser för att öka tryggheten och skapa aktiviteter. Bland annat har fritidsgården Gluggen förlängda öppettider, föreningslivet gör olika typer av insatser och trygghetsvandringarna är ett direkt resultat av samverkan mellan förvaltningarna och föreningslivet.


- I dessa coronatider är det fler familjer som är ekonomiskt begränsade än tidigare. Detta drabbar förstås även barnens möjlighet till aktiviteter i sommar. Därför känns det väldigt roligt att kunna ge alla barn i åldern 6-15 år i Arboga tillgång till en rolig sommaraktivitet genom att de kan bada gratis på Ekbacksbadet, säger Lena Rönnberg teamledare på öppenvård, barn och familj.

Badarmbanden delas ut på skolan

Gratis bad kommer att erbjudas på Ekbacksbadets utomhusbad varje måndag, onsdag och fredag mellan klockan 10.00 och 18.00 med start 15 juni och slutar 9 augusti. Badarmbanden kommer att delas ut via skolorna innan skolavslutningen. Alla barn och unga i åldrarna 6-15 år kommer få ett band från skolan. De barn som är folkbokförda i Arboga men går på en annan skola kommer kunna hämta ett i receptionen på Rådhuset ihop med målsman.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: