Publicerad

Utökad skolskjuts för elever från Medåker

I skolvalet har många vårdnadshavare till elever från Medåker valt Nybyholmsskolan för sina barn. För att tillmötesgå efterfrågan från vårdnadshavare och för att underlätta för elever från Medåker kommer skolskjuts nu även erbjudas till de barn som har valt Nybyholmsskolan.

Nu är det klart att alla elever från Medåkers skola får sitt förstahandsval av skola till hösten. Många har valt Nybyholmsskolan, vilken nu också kommer att bli en anvisad skola. Det innebär kommunen ordnar skolskjuts för elever från Medåker till Nybyholmsskolan och som tidigare till Gäddgårdsskolan.

 

- Vi ser fram emot att ta emot barnen på Nybyholm och på Gäddgårdsskolan och är glada att kunna erbjuda alla elever skolskjuts, säger skolchef Ulrika Hansson.

Vill tillmötesgå behov av skolskjuts

En majoritet av politikerna i barn- och utbildningsnämnden är överens om att genomföra detta och ett formellt beslut tas på nämndens sammanträde i augusti.

 

- Vi såg att det fanns en efterfrågan av skolskjuts från Medåker till fler skolor och vill vi tillmötesgå det behovet, säger Hans Ivarsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Alla elever ska ha så bra förutsättningar som möjligt

Skolbussen kommer i och med detta att få ny linjesträckning. Bussen går förbi Nybyholmsskolan-Resecentrum-Stureskolan och Vasagymansiet-Gäddgårdsskolan.

 

-  Att avveckla Medåkers skola är en besparing för kommunen som helhet och viktigt för att alla barn och elever ska få en likvärdig skola. Vi vill ge så bra förutsättningar som möjligt för alla elever i Arboga kommun. Att ändra så att skolbussen kör förbi Nybyholmsskolan med start från hösten innebär en mindre ökning i kostnader, Hans Ivarsson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: