Publicerad

Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni är inställt

Endast ett mindre antal ärenden är aktuella för behandling och dessa bedöms kunna vänta till nästa sammanträdestillfälle.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: