Publicerad

Renoveringen av Herrgårdsbron ger positiv effekt på vattenflöden

Den milda och snöfattiga vintern har gjort att starten av årets renoveringsetapp av Herrgårdsbron har fått en tidigare och bra start. Trots att bara halva renoveringen är genomförd märks redan nu att regleringen av vattenflödena i Arbogaån har förbättrats.

Det främsta syftet med årets renoveringsarbete av Herrgårdsbron att byta ut de två reglerluckorna på brons norra del. För att kunna torrlägga arbetsområdet under bron krävs att spontar körs ner i botten av ån och att vattnet sedan pumpas ur. Då årets vårflod med höga vattenflöden uteblev kunde spontningsarbetena påbörjas tidigare än i fjol och kunde därmed också slutföras innan leken påbörjade för den rödlistade fisksorten Aspen.

Kan hålla högre nivåer

Under förra årets renoveringsetapp byttes två av brons totalt fyra reglerluckor ut. Men trots att bara hälften är utbytta syns redan stor skillnad på hur vattennivåerna och ån ser ut uppströms jämfört med tidigare år.

 

– Det är glädjande. Med de två nya reglerluckorna som monterades förra året kan vattennivån hållas högre och mer konstant, även då tillflödet är lågt, säger Vesa Matikainen, projektledare på Arboga kommunalteknik AB.

Pågår gjutning och tätning

Sponten är nu på plats och arbetsområdet kan etableras, de gamla luckorna har under maj demonterats och det som pågår just nu är gjutning, tätningsarbeten, stabiliseringsåtgärder och förberedande arbeten inför monteringen av de två sista reglerluckorna. Arbetet med årets renoveringsetapp beräknas pågå till senhösten 2020.

 

– Vår förhoppning är att arbetena fortskrider fortsatt bra men vi måste ändå väga in att nya moment som är svåra att förutse kan dyka upp. Det är trots allt en gammal bro vi som vi renoverar. Blir det ändringar i tidsplanen kommer vi kommunicera detta till allmänheten, säger Vesa Matikainen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: