Publicerad

Stort engagemang för trygghetsvandringarna i Arboga

Pernilla Larsson och Thomas Haugsnes, trygghetsvandrare

Pernilla Larsson och Thomas Haugsnes från Arboga badmintonklubb är två av de föreningsrepresentanter som deltar i trygghetsvandringarna.

På Valborgsmässoafton startade Arboga kommun i samarbete med det lokala föreningslivet att genomföra trygghetsvandringar. Sedan dess har 29 föreningsdeltagare genomfört trygghetsvandringar på fredagar och lördagar.

Totalt har åtta föreningar anmält sig till att delta på trygghetsvandringar. Alla föreningar får en ersättning från Arboga kommun för de pass de genomför.

 

– Trygghetsvandringarna är en del i det förvaltningsövergripande arbete vi gör inom Arboga kommun. Syftet är att skapa trygga miljöer och arbeta med förebyggande och relationsskapande insatser riktade mot ungdomar, säger Måns von Stedingk föreningskonsulent på fritids- och kulturförvaltningen.

 

Arbetet administreras av Arboga kommun och ute på fältet finns representanter från föreningslivet som vissa kvällar stöttas av personal från socialtjänsten. Fritidsgården Gluggen har en central roll i arbetet och har varit utgångspunkt för trygghetsvandringarna under flera av passen.

 

– Det finns ett stort engagemang i föreningen och hade det inte varit för coronautbrottet hade vi kunnat ha ännu fler som var med, säger Thomas Haugsnes i Arboga Badmintonklubb.

Flera aktörer ställer upp

Andreas Ahlsén, kommunens säkerhetssamordnare, ser väldigt positivt på att trygghetsvandringarna kommit igång i Arboga.

– Riktigt kul att se att vandringarna nu genomförs. Vandringarna fyller en otroligt viktig roll i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Redan nu ser vi en positiv effekt på de vandringar som är genomförda hittills och jag ser med spänning fram emot hur fortsättningen blir.


Både väktarbolag och polis finns med i samverkan kring trygghetsvandringarna och ser vandringarna som ett välkommet tillskott till vuxen närvaro i stan. Väktarbolaget har valt att låna ut ett trygghetskit med bland annat brandfilt och förstahjälpenlåda till trygghetsvandrarna för att bidra till arbetet.


– Det här är ett jättebra initiativ som ökar trygghetskänslan i Arboga. Att göra förebyggande insatser riktade till barn och unga är verkligen viktigt. Kan vi vara med och stötta med att låna ut lite material känns det helt rätt att göra det, säger Niklas Ljung på Securitas.


Även Cirkel K på Bensingatan har uppmärksammat att det har börjat röra sig vuxna personer med västar i området och stöttar initiativet genom att bjuda på kaffe och te.


– Det är klart att vi vill stötta de fantastiska människorna som ställer upp och gör det här för våra ungdomar, säger Amanda Lund ägare av företaget.

Arbetet med trygghetsvandringarna fortsätter

Fram till sommarlovet finns ett schema för trygghetsvandringar. Nu börjar arbetet med att undersöka om det finns möjlighet att fortsätta även under sommaren.


– Det är fantastiskt roligt att det kommer så positiva kommentarer kring insatserna. Föreningarna som ställer upp har ett stort engagemang och gör verkligen en insats för hela samhället. Att näringslivet sluter upp och stöttar trygghetsvandrarna visar på att det är en fråga som berör alla. Nu hoppas vi att vi kan fortsätta arbetet och kanske vidareutveckla det på sikt, säger Måns von Stedingk.


Vill din förening vara med och trygghetsvandra?

Ta kontakt med Måns von Stedingk på telefon 0589-871 56 eller e-post mans.vonstedingk@arboga.se för att få veta mer.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: