Publicerad

Ytterligare krav på skyddsutrustning inom vård och omsorg i Arboga

I Arboga förstärks användandet av skyddsutrustning för att minimera risken för smittspridning på äldreboenden och inom hemtjänsten.

Arboga kommun har från första början av coronapandemin haft samma restriktioner för medarbetare inom vård och omsorg som Region Västmanland har för medarbetare som arbetar inom sjukvården.

Exempelbild

Cecilia von Alten Brandt

- Vi följer noga de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger och anpassar våra rutiner och skyddsutrustning därefter. Det är viktigt att använda rätt utrustning vid rätt tillfälle och på rätt sätt för att minimera risken för smittspridning, säger Cecilia von Alten Brandt, vård- och omsorgschef.

Heltäckande visir vid nära vård

Nu har användandet av skyddsutrustning på kommunens äldreboenden och inom hemtjänsten förstärkts. Medarbetare som arbetar nära en person som tas omhand ska, utöver skyddshandskar och skyddsförkläde, nu även använda heltäckande visir. Detta utöver de insatser och rutiner som finns sedan tidigare.


Bakgrunden till den förstärkta rutinen är att Folkhälsomyndigheten har gjort ett tillägg att verksamheter inom vård och omsorg kan överväga att lägga till munskydd eller visir som en extra åtgärd då medarbetare arbetar nära en brukare.


- Vi gör allt vi kan för att skydda de mest sårbara i samhället. Det är därför viktigt att vi hela tiden anpassar våra rutiner efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd, säger Cecilia von Alten Brandt.


Hon understryker att basala hygienrutiner fortfarande är avgörande för att förhindra smittspridning. Detta är något som det finns rutiner för inom vård och omsorg.

Medarbetare med symtom stannar hemma

Alla medarbetare som har minsta symtom ska omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Medarbetarna ska vara hemma tills de är symtomfria och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Specialutbildat arbetslag

I kommunen finns ett specialutbildat arbetslag för att enbart arbeta hos brukare som konstaterats smittade inom hemtjänsten. Om en brukare på ett boende fått ett positivt provsvar för covid-19 och inte behöver sjukhusvård, isoleras personen i sin lägenhet eller på separat avdelning för att inte riskera att smitta övriga boende.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: