Publicerad 2020-05-20

Detaljplan för Vasagymnsaiet och Kastanjen på samråd

Förslag till detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen är ute på samråd 20 maj till 12 juni 2020. Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fastighetsreglering, nya bostäder och en ny infart till Vasagymnasiet. Förslaget till detaljplan ställs ut i Arbogas stadsbibliotek, Kapellgatan 19B, och på Arboga kommuns hemsida.

 

Har du eller den myndighet/ fastighetsägare/ organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast fredag den 12 juni 2020. Du kan skicka dina synpunkter med e-post till arboga.kommun@arboga.se eller skicka dem med brev till:

 

Arboga kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
Box 45
732 21 Arboga

 

Viktigt är att diarienummer (KS 281/2019-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/ organisation som ni representerar finns angivet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 maj 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer