Publicerad

Arboga kommun satsar över 635 miljoner på grund- och förskolan

Kommunfullmäktige tog under torsdagen den 14 maj beslut om en ny skolorganisation i Arboga kommun. Beslutet innebär att cirka 635 400 000 kronor planeras att investeras i skolorganisationen inom en period på tio år

Det som ligger till grund för beslutet är den organisationsöversyn som genomförts av skolorganisationen under 2019. Syftet med organisationsöversynen är bland annat att skapa en likvärdig skola och förskola för alla Arbogas elever samt att säkerställa att undervisningen sker i ändamålsenliga och bra lokaler.

Viktigt för Arbogas utveckling

Kommunfullmäktiges beslut innebär nu satsningar på till exempel en ny Gäddgårdsskola, en utbyggnad av Västergårdens förskola samt utbyggnad av Ladubacksskolan. I förlängningen planeras en ny förskola i Götlunda. Medåkers skola kommer att avvecklas från och med höstterminen 2020 och på sikt även Nybyholmsskolan.


– Det är viktigt för alla elever och Arboga kommuns utveckling att förslaget röstades igenom nu. Vi satsar över en halv miljard på förskola och skola och vi behöver komma igång med skapandet av den nya organisationen. Arboga kommun växer och därmed antalet barn och elever, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Röhfors.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Röhfors

Se ser tidsplanen ut


Perioden 2020 – 2025

  • Ny skola byggs för att ersätta Gäddgårdsskolan
  • Medåkers skola avvecklas
  • Ny förskola, Västergården 2, byggs i anslutning till Västergårdens förskola.
  • Avveckling Regnbågens förskola. Flyttar in på Västergården 2.

Perioden 2025 – 2030 projektering/planering

  • Ny förskola i Götlunda ersätter befintliga moduler
  • Utbyggnad av Ladubackskolan
  • Nybyholmsskolan avvecklas
  • Ny förskola byggs på norr.
  • Myran och Solrosens förskola avvecklas.

Valnämnden fortsätter bevaka frågan om folkomröstning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019, efter ett folkinitiativ att en rådgivande kommunal folkomröstning om att behålla Medåkers skola som en kommunal skola skulle hållas. På grund av den pågående situationen med coronavirus, Covid-19, beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2020 att skjuta upp folkomröstningen. Det medförde att kommunstyrelsen, som tidigare har valt att invänta folkomröstningen, innan beslut om den framtida skolorganisationen, den 14 april beslutade att gå vidare i processen.


Samtidigt som kommunfullmäktige beslutade att skjuta upp folkomröstningen så fick valnämnden i uppdrag att bevaka frågan om när en folkomröstning skulle vara möjlig att genomföra utifrån den rådande situationen med coronaviruset. Uppdraget kvarstår även efter kommunfullmäktiges beslut om framtida skolorganisation den 14 maj.


Läs mer om organisationsöversynen på vår samlingssida här.

Översyn av Arboga kommuns skolorganisation.


Läs tidigare nyhet om kommunfullmäktiges beslut här:

Ärendet om ny skolorganisation har återremitterats

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: