Publicerad

Geologisk undersökning genomförs med flyg

Exempelbild

Foto: Staffan Erlandsson

Från 11 maj till slutet av juli kan det komma att ske geologiska mätningar med hjälp av flyg inom delar av Arboga kommun. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning.

SGU, Sveriges geologiska undersökning, är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Syftet med den planerade undersökningen är att kartlägga berggrunden.

Viss flygverksamhet över Arboga kommun

Från 11 maj till slutet av juli utför SGU, tillsammans med företaget Wermlandsflyg, geofysiska flygmätningar i ett område som huvudsakligen ligger inom Södermanlands och Östergötlands län. Ett mindre område berör även delar av Örebro och Västmanlands län. Viss mätning är planerad att ske inom Arboga kommun.

För mer information

Aktuellt område är markerat med svart ram i kartbilden. Mätningarna görs med hjälp av flygplan. Flygningen sker på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd.

 

Här kan du se områdena där mätningen kommer att äga rum:

Karta över mätningsområdet. Pdf, 836.2 kB.

 

För mer information, kontakta:

Henrik Johansson, SGU, telefon 018-17 92 66

Stefan Mörck, Wermlandsflyg, telefon 070-209 18 05

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: