Publicerad

Vill ni utveckla ert företag? Kanske anpassa företaget till den rådande coronakrisen?

Exempelbild

Ni kan söka upp till 35 000 kronor i stöd för olika företagsutvecklande insatser från Leader Mälardalen.

Det kan vara exempelvis verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, produktutveckling, certifieringar eller marknadsföring. Det kan även handla om att till exempel bli mer digital eller hitta nya utomhuslösningar för att möta de nya förutsättningarna som Coronakrisen skapat.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: