Publicerad

Extra sammanträde med kommunfullmäktige den 14 maj

Torsdagen den 29 april kl 18:15 sammanträder kommunfullmäktige i rådhuset i Arboga

Med anledning av coronaviruset begränsas möjligheten till deltagande på plats i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att antalet ledamöter vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer att minskas till ett minimum.

 

Förtroendevalda som inte tjänstgör samt allmänhet ombeds att följa sammanträdet via kommunens webbplats eller via Västmanlands Television. Väktare kommer att anlitas för att se till så att gränsen på fler än 50 deltagare inte överskrids

 

Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden:

  • Fastighetsöverlåtelse av fastigheten Arboga Härberget 2, nya museet
  • Svar på återremiss om organisationsöversyn om den framtida skolorganisationen i Arboga kommun

Här kan du läsa hela föredragningslistan med tillhörande handlingar.

Mats Öhgren, kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan kl 18:15 och 18:30. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till kommunkansliet, box 45, 732 21 Arboga, senast två dagar innan sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte har kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet kl 18:15.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: