Publicerad

Så här jobbar hemtjänsten mot Covid-19

Medarbetare i Covid-19 gruppen

Inom hemtjänsten i Arboga kommun har man en speciell Covid-19 grupp med tio medarbetare som är tänkta att arbeta med brukare om det skulle uppkomma misstänkt eller bekräftad smitta av coronavirus.

Personalen inom hemtjänsten genomgår en webbaserad utbildning som är framtagen av Karolinska Institutet med fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.


- Detta gäller all personal inom hemtjänsten och personalen lämnar sedan kursbevis till mig, berättar Rose-Marie Helander, enhetschef på hemtjänsten.


Alla medarbetare får kontinuerligt kvalitetssäkrad information gällande Covid-19. Det är en stående punkt på arbetsplatsträffar och en Covid-19 pärm med rutiner och handlingsplaner har skapats.

Besök av hemtjänsten

Hemtjänstpersonalen arbetar som vanligt, följer upprättade hygienrutiner och använder den skyddsutrustning som krävs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


- Vi är mer uppmärksamma på symtom hos våra brukare, vi har även tätt samarbete med den kommunala hemsjukvården, berättar Robin Pettersson som är en av medarbetarna i gruppen Covid-19.

Planering

Det har under en längre tid pågått ett arbete med att säkerställa rutiner, skapa handlingsplaner och checklistor för att personalen inom hemtjänsten ska känna sig väl rustade när det blir någon brukare som får coronavirus.


- Vi känner oss trygga och har beredskap inför att möta smittade personer, säger Linnéa Björndahl som ingår i gruppen.


- Samhörigheten har förstärkts, vi håller ihop samtidigt som vi håller avstånd, fortsätter Marina Cruz som också ingår i gruppen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: