Publicerad

Förebyggande information om bedrägeriförsök mot äldre

I ett brottsförebyggande syfte vill vi upplysa om att det i vissa närkommuner har skett ett antal försök till bedrägerier riktat mot äldre personer. Ännu inga kända fall i Arboga.

- Vi har i dagsläget inga kända fall i Arboga, säger Andreas Ahlsén, kommunens säkerhetssamordnare.

 

Han fortsätter;

 

- Tillvägagångssättet har varit att man kontaktar äldre personer både direkt vid dörren, men även via telefon. Man påstår sig vara från bostadsbolaget eller att man är där på uppdrag av fastighetsägaren och att de ska utföra arbete i bostaden. För detta vill de att man betalar en mindre summa pengar med kort direkt på plats.

 

Tidigare erfarenhet visar att gärningspersonerna brukar röra sig mellan städer eller orter och genomför ett antal snabba bedrägeriförsök, innan de efter relativt kort tid åker vidare till nästa ort. Där av vill vi i ett brottsförebyggande syfte upplysa om att denna typ av bedrägeriförsök har skett i vissa närkommuner.

 

Information från Arbogabostäder AB, ABO
Det kommunala bostadsbolaget ABO informerar också om att deras personal och de entreprenörer som anlitas alltid ska kunna visa upp företagslegitimation. ABO har som rutin att i förväg avisera alla besök i lägenheten.


Några konkreta råd för att undvika att bli lurad:

  • Släpp inte in okända personer i din bostad.
  • Kontrollera alltid med de officiella källorna om du oväntat blir kontaktad av någon myndighet eller organisation. Stämmer det verkligen att du ska få besök av t ex en hantverkare?
  • Lämna aldrig ut kort eller koder till okända personer som tar kontakt med dig och erbjuder olika tjänster.
  • Betala aldrig på plats hemma.

Om du misstänker något brottsligt ska du alltid kontakta Polisen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: