Publicerad

Ärendet om ny skolorganisation har återremitterats

Ärendet om en ny skolorganisation i Arboga kommun återremitterades under kommunfullmäktiges sammanträdande den 29 april. Detta skedde genom en minoritetsåterremiss för vidare utredning.

Under kommunfullmäktiges sammanträdande tog ledamöterna ställning till kommunstyrelsens förslag till beslut om den framtida skolorganisationen. Genom ett yrkande om återremiss från en tredjedel av ledamöterna ska nu ärendet utredas ytterligare.

 

Det som ligger till grund för ärendet är den organisationsöversyn som genomförts av skolorganisationen under 2019. Syftet med organisationsöversynen är bland annat att skapa en likvärdig skola och förskola för alla Arbogas elever samt att säkerställa att undervisningen sker i ändamålsenliga och bra lokaler.


Läs mer om organisationsöversynen på Arboga kommuns webbplats:

Organisationsöversyn av skolorganisationen


Läs tidigare nyhet om kommunstyrelsens beslut här:

Kommunstyrelsen har tagit beslut om framtida skolorganisation.

Valnämnden fortsätter bevaka frågan om folkomröstning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019, efter ett folkinitiativ att en rådgivande kommunal folkomröstning om att behålla Medåkers skola som en kommunal skola skulle hållas.


På grund av den pågående situationen med coronavirus, Covid-19, beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2020 att skjuta upp folkomröstningen. Det medförde att kommunstyrelsen, som tidigare har valt att invänta folkomröstningen, innan beslut om den framtida skolorganisationen, den 14 april beslutade att gå vidare i processen.


Samtidigt som kommunfullmäktige beslutade att skjuta upp folkomröstningen så fick valnämnden i uppdrag att bevaka frågan om när en folkomröstning skulle vara möjlig att genomföra utifrån den rådande situationen med coronaviruset. Uppdraget kvarstår även efter kommunfullmäktiges beslut den 29 april.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: