Publicerad

Fortsatt högt resultat för kommunens service

NKI-undersökningen, som mäter hur nöjda företagare är med kommunernas service, redovisades under onsdagen. Arboga ligger kvar på ett högt resultat med ett NKI på 76 jämfört med förra årets resultat på 77.

Resultatet för miljö- och hälsoskydd nådde en ny rekordnivå på 82. Det innebär att Arboga kommun ligger på plats 6 av totalt 157 deltagande kommuner inom just miljö- och hälsoskydd. Inom några områden fanns en nedgång.

- Att ge företagarna en hög service är viktigt för kommunen och det är viktigt att förbundet har en bra dialog med företagen. Här på Västra Mälardalens Myndighetsförbund är det ett kontinuerligt utvecklingsarbete som vi hela tiden har fokus på och det är glädjande se att vårt arbete ger resultat. Mätningen visar både på våra styrkor och förbättringsområden och den hjälper oss att hela tiden utveckla vår verksamhet, säger Eva Carlstedt Ståhl, förbundschef på Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Näringslivschef

Under de senaste tre åren har Arbogas resultat gått från nivån godkänt till högt.


- Det är en viktigt att sätta sig i företagens behov och för varje företagsbesök man gör får man nya insikter. Dessutom är det föränderliga tider nu och ännu viktigare för oss inom kommuner att hålla oss uppdaterade, säger Tobias Gillberg, näringslivschef.


Fortsatt arbete framåt

För både kommunen och Västra Mälardalens Myndighetsförbund pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete. Under 2020 pågår arbete med att genomföra åtgärdsplanen av ”Förenkla helt enkelt”, SKRs koncept för förbättrad kontakt mellan kommun och företag. Ett omfattande arbete med tydligare kommunikation och tillgänglighet samt att påbörja införandet av digitala tjänster inom miljö- och hälsoskydd pågår.


- Enkäter är ett stöd i att fånga upp både styrkor och förbättringsområden för att se vad vi behöver fokusera på för att förbättra oss. Även om vi har fått bra resultat så måste vi ändå jobba vidare på att bli ännu bättre, säger Eva Carlstedt Ståhl.

  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt för den här sidan:

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad: