Publicerad

Eldning avråds - risk för gräsbrand

Exempelbild

Räddningstjänsten avråder från eldning då det just nu är väldigt torrt ute och det råder stor risk för gräs- och skogsbrand. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Om det är blåsigt ute eller om marken är torr bör du inte elda. Tänk också på att rök med gnistor kan göra så att elden sprider sig om det är torrt ute. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska alltid finnas i närheten, även om du bara eldar lite. Håll koll på elden hela tiden om du eldar utomhus.

Istället för att elda trädgårdsavfallet är rekommendationen att du istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.


Använd särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen. Vid grillning i trädgårdsgrill på den egna tomten bör du hantera elden med stor försiktighet och vara extra uppmärksam på oönskad spridning.

Då bör du låta bli att elda

Räddningstjänsten uppmanar just nu till stor försiktighet i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som till exempel gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.


Om eldning eller grillning inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet bör du låta bli.


Läs mer om aktuell brandrisk och se brandriskkartor på webbplatsen DinSäkerhet.se. Du kan också ladda ner mobilapplikation Brandrisk ute, till din smarta telefon. Både mobilapplikationen och webbplatsen är framtagna och hanteras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: