Publicerad

Information till anhöriga till boende inom vård och omsorg och verksamheten för funktionshinder

Uppdaterad 200505: Vi har fått frågor om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning på våra boenden. Det är viktigt att du som anhörig känner till våra rutiner och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter, särskilt nu när du inte har möjlighet att besöka din närstående.

Så här arbetar vi med smittskydd

Vi har från första början valt att ha samma restriktioner för våra anställda som Region Västmanland har för de som arbetar inom sjukvården. Vi har också haft stor hjälp av smittskyddet hos regionen, bland annat med att uppdatera våra rutiner för att minska risken för smitta inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst/hemsjukvård. Vi använder skyddsutrustning enligt gällande hygienrutiner.

 

Det som är viktigast är att vara uppmärksam på minsta symtom, både hos personal och de som bor hos oss.

Om någon ur personalen känner sig sjuk ska de omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Medarbetarna ska vara hemma tills de är symtomfria och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

 

Om någon av de som bor hos oss visar symtom skärmar vi av den personen från andra på boendet. Vi använder skyddsutrustning för att inte sprida smitta, och vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

Förhållningssätt om Arboga får bekräftade fall av covid-19

Om en av våra brukare får ett fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer personen att isoleras i sin lägenhet eller på separat avdelning för att inte riskera att smitta övriga boende.


Om en brukare inom hemtjänsten blir sjuk i covid-19 aktiveras ett specialutbildat arbetslag för att enbart arbeta hos brukare som konstaterats smittade. En enskild läkarbedömning genomförs vid varje enskilt fall för att ge brukaren rätt vårdnivå.


Personal som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Vi kommer att kontakta dig om din närstående blir smittad

Vid misstänkt fall

Om någon som bor hos oss får ta ett prov för covid-19 är vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och du ska få information om när du kan förvänta dig ett provsvar.

Vid bekräftat fall

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon av våra boende är vår rutin att enhetschefen (eller den enhetschef som har beredskap på kvällar och helger) tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få all information om hur din närstående mår och vårdas.

 

Om vi får ett bekräftat fall kommer enhetschefen också att kontakta de som bor närmast den som blivit smittad. Det kan innebära att man bor på samma avdelning eller i samma gruppbostad.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

 

Om exempelvis media skulle fråga kommer vi enbart att berätta om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer inte kunna säga på vilket boende fallen upptäckts, eftersom vi inte får bryta mot patientsekretessen.

 

På samma sätt kommer vi enbart kunna bekräfta eller dementera att det finns fall hos vår personal, men inte berätta var. Det beror också på sekretess – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om vår personals hälsotillstånd.

 

Det kan innebära att du som har en närstående som bor i samma hus, men inte i direkta närheten av den som är smittad, inte kommer få någon information från oss. Det vi vill att ni ska känna er trygga i är att vi fortsätter arbeta med smittskydd, och att ni kan vara säkra på att vi kontaktar er om just er närstående skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19.

Håll kontakten och var källkritisk

Besöksförbudet gäller tills vidare, och regeringen har dessutom bestämt att det gäller nationellt från och med onsdag den 1 april. Det kan vara tufft att inte få ses fysiskt. Vi vill dock uppmuntra till att hålla kontakten på andra sätt, och vi hjälper gärna till med samtal, videosamtal eller om du vill lämna fysiska brev eller paket. Du som anhörig är viktig för din närståendes hälsa, och vi längtar alla till vi kan häva förbudet.

 

Det florerar också lätt rykten i dessa tider. Vi svarar gärna på alla frågor ni har. Om ni hör något som vi inte gått ut med i kommunens officiella kanaler – var källkritisk och hör gärna av dig till enhetschefen för att få svar på dina frågor.

 

Vi uppdaterar på vår webbplats www.arboga.se och på kommunens Facebooksida kring de åtgärder som vi sätter in i kampen mot covid-19.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: