Publicerad

Kommunen undersöker barnomsorgsbehov om förskolor och grundskolor stängs

Kommunen ska erbjuda vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet barnomsorg om det fattas beslut att stänga förskolor och grundskolor. Vi vill nu ta reda på hur många barn som behöver omsorg vid en eventuell stängning. Omsorgsbehovet fylls i via en blankett som ska lämnas till förskola/fritidshem senast den 22 april.

I nuläget finns det inte något beslut om stängning av förskolor och skolor och våra verksamheter håller öppet som vanligt. Som en förberedande åtgärd genomför barn- och utbildningsförvaltningen en inventering för att vi ska kunna planera hur många barn som behöver omsorg vid en eventuell stängning. 

Vilka vårdnadshavare får barnomsorg om förskolan och skolan stänger?

Det är vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Vilka arbeten är samhällsviktiga?

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har specificerat vilka yrkesområden som är samhällsviktig verksamhet. Det är jobb inom sektorer som behövs för att samhället ska kunna fungera.


Dessa är:

Energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, militärt försvar, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet, socialförsäkringar och transporter.


Som samhällsviktig verksamhet räknas även stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet är särskilt beroende av för att kunna fungera.


Vem bedömer om mitt jobb är samhällsviktigt?

Det är din arbetsgivare som avgör om du har ett arbete som ska bedömas som samhällsviktigt och att du därmed kommer att behöva arbeta även om förskolor och skolor stänger.


Din arbetsgivare gör också bedömningen hur mycket du kan komma att behöva arbeta. Prata med din arbetsgivare om vad som gäller för dig.

Vad gäller om endast en av vårdnadshavarna har ett samhällsviktigt arbete?

Du har bara rätt till barnomsorg om du inte kan ordna omsorg till ditt barn på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er jobbar inom samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. Om den andra personen är förhindrad att ta hand om barnet, till exempel på grund av sjukdom, eller om vårdnadshavarna inte bor tillsammans, kan barnomsorg erbjudas. Det görs en enskild bedömning.


Du kan också se över om du på annat sätt kan få hjälp med att ordna omsorg. Tänk på att personer i riskgrupper, såsom äldre släktingar, inte ska ta hand om barnet i dessa tider.

Hur ska jag meddela förskolan och fritidshemmet behov av barnomsorg?

Skriv ut och fyll i blanketten nedan och lämna den till din förskola/fritidshem senast den 22 april. Du hittar även blanketten i edWise. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kontakta din förskola/fritidshem så kan de hjälpa till. Inga personuppgifter ska skrivas på blanketten.Observera att den här inventeringen enbart är till för att undersöka hur behovet ser ut. Om det blir ett beslut om att stänga förskolor och fritidshem tar du kontakt med rektorn på din förskola/fritidshem och får då mer information.

Hur ska jag göra om jag har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid?

Fyll i blanketten enligt beskrivningen ovan.  Om du har behov av omsorg på obekväm tid kontakta Britt-Marie Deubler, verksamhetschef för förskolan, på telefon 0589-871 65 eller e-post britt-marie.deubler@arboga.se.

Vad gäller för barn med särskilda skäl?

Barn och elever som av särskilda skäl har extra stora behov av att gå i förskola eller fritidshem ska få göra det i händelse av att förskolor och skolor stänger. Det sker i dialog med rektor som gör en bedömning.

Vad gäller för barn som vanligen inte har plats på förskola eller fritidshem?

Barn som vanligen har omsorg hemma och inte har plats på fritidshem eller förskola har också rätt till barnomsorg om vårdnadshavare har en samhällskritisk funktion. Om förskolan och skola stänger kan du som vårdnadshavare då ansöka om plats.

Frågor?

Om du har frågor vänligen kontakta oss på barn- och utbildningsförvaltningen.

E-post: barn.utbildning@arboga.se eller telefon: 0589-87215

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: