Publicerad

Gymnasieelever erbjuds gratis hämtlunch från lokala restauranger

Nu kommer gymnasieelever som bor i Arboga att kunna hämta gratis lunch från lokala restauranger. Det här är en satsning för att ge distansstuderande elever möjlighet till lagade luncher och för att stödja det lokala näringslivet.

Syftet med satsningen är att säkerställa att alla gymnasieelever har möjlighet till en bra lunch och ett sätt att hjälpa lokala företagare under coronakrisen. Satsningen gäller fram till skolterminens slut eller tills gymnasiet öppnar igen om en sådant beslut fattas.

Exempelbild

Anders Röhfors

- Det här är ett sätt att trygga att alla elever får en bra lunch, även under distansundervisningen.  Vi vill också hjälpa våra lokala restauranger i den här svåra situationen. Det här ett led i kommunens satsning på näringslivet i Arboga, säger Anders Röhfors, kommunstyrelsens ordförande.

Hämtluncher planeras komma igång vecka 17

Det var den 14 april som kommunstyrelsen fattade beslut om att alla gymnasieelever i Arboga ska erbjudas lunch för avhämtning. Planen är att gymnasieeleverna ska hämta sina första luncher i vecka 17. Nu pågår ett arbete med att kontakta alla lokala restauranger för att erbjuda dem att ansluta sig till satsningen.


Gymnasieeleverna kommer att få praktisk information om hur detta kommer att gå till och, så snart det är klart, vilka restauranger som de kan hämta lunch från. Luncherbjudandet gäller alla gymnasieelever som bor i Arboga, oavsett om de går på Vasagymnasiet eller på en skola i en annan kommun.

Kommunen värnar om det lokala näringslivet

- Restaurangerna tillhör en bransch som har drabbats hårt av coronakrisen. Därför är det viktigt att vi gör vad vi kan för att stötta företagarna och värna om vårt lokala näringsliv, säger näringslivschef Tobias Gillberg.

Exempelbild

Tobias Gillberg

Arboga kommun har tidigare tagit fram ett stödpaket till det lokala näringslivet med insatser såsom hyresrabatter, möjlighet till uppskov för inbetalning av avgifter såsom vatten och avlopp, senareläggning av tillsynsavgifter och snabbare betalning till företagare.


- Vi arbetar kontinuerligt med de här frågorna och har en nära dialog med näringslivet. Det är viktigt att vi som kommun är öppen för olika lösningar så att vi kan bidra med det som är möjligt, säger Anders Röhfors.

Satsning på lokala näringslivet i Västra Mälardalen

Även i Köpings kommun genomförs satsningen med hämtluncher för gymnasieelever. I Kungsör tittar kommunen på att införa en liknande lösning och ärendet kommer att behandlas av politikerna i Kungsör i nästa vecka.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: