Publicerad

Att tänka på när man vistas i naturen

Exempelbild

Just nu är det många som söker sig ut i naturen, det är positivt för att det ökar människors välbefinnande och hälsa och bidrar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället.

Nu på våren är naturen extra känslig, djuren får sina ungar och markerna är på många håll blöta och mjuka vilket gör dem extra känsliga för slitage, samtidigt som den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor.

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar, inte störa, inte förstöra. Så visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur.

Tänk på dina skyldigheter och rättigheter när du är i naturen

 

Här kommer tips från Naturvårdsverket till den som vill njuta av naturen på ett hänsynsfullt sätt:

  1. Välja utflykter i naturen nära där du bor. Utforska nya områden där inte så många andra är.
  2. Fika och rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
  3. På våren vaknar naturen till liv och ungar föds. Håll hunden under extra stor uppsikt, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.
  4. Ta med dig ditt skräp hem.
  5. Tänk på brandrisken. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.
  6. Skyddade områden kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du på www.sverigesnationalparker.se eller www.lansstyrelsen.se .
  7. Anpassa ditt vägval när du cyklar och rider så skadar du inte marken i onödan.
  8. Visa respekt mot de som bor på platsen du befinner dig, undvika att gå för nära bostadshus.

Hundar i naturen

Ta gärna med hunden i naturen men under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.

Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/


Cykla i naturen

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan, till exempel undvik mjuka stigar, särskilt nu på våren när det är blött i markerna.

Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/

Cykelfrämjandet tipsar: https://folkhälsa.com/

Svenskt Friluftsliv tipsar: https://www.youtube.com/watch?v=Ur93BpsM8J8 .


Rida i naturen

Precis som med cykling går det bra att rida i naturen men det gäller att välja rätt väg när du rider för att minska skador på skog, mark eller väg.

Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Ridning/


Plocka blommor, bär och svamp

Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och de får du inte plocka. Det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd och buskar. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat.

Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Plocka-blommor-bar-svamp/


Nationalparker och naturreservat

Skyddade områden, exempelvis naturreservat och nationalparker, har särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du hos din länsstyrelse eller kommun.

Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Skyddade-omraden/

Länsstyrelserna: www.lansstyrelsen.se

Sveriges nationalparker: www.sverigesnationalparker.se


Nedskräpning

Ta gärna med dig något att plocka skräp i när du går ut i naturen så att du kan ta med dig ditt skräp hem.

Mer information: https://www.hsr.se/

Sportfiskarna tipsar: https://www.youtube.com/watch?v=vKnSK0-1LkI


Elda i naturen

Tänk på brandrisken, uppmärksamma eventuella eldningsförbud. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.

Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar: https://rib.msb.se/filer/pdf/26790.pdf

Sportfiskarna tipsar: https://www.youtube.com/watch?v=PxLa1qFpadE


Allemansrätten på andra språk

Foldrar och broschyrer på andra språk http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/

Håll Sveriges rents information på flera språk

https://www.hsr.se/var-radd-om-din-arena/other-languages

Naturvårdsverkets webbsida om allemansrätten på engelska

http://www.swedishepa.se/Enjoying-nature/The-Right-of-Public-Access/

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: