Publicerad

Kommunstyrelsen har tagit beslut om framtida skolorganisation

Kommunstyrelsen beslutade tisdagen den 14 april att rösta för barn- och utbildningsnämndens förslag om den framtida skolorganisationen. Förslagen innebär satsningar på en ny Gäddgårdsskola, en utbyggnad av Västergårdens förskola samt utbyggnad av Ladubacksskolan. I förlängningen planeras även för en ny förskola i Götlunda. Medåkers skola och Nybyholmsskolan föreslås avvecklas.

Arboga kommun växer och antalet barn, elever och studerande fortsätter att öka. Det ställer krav på bra och moderna lokaler för kommunens olika verksamheter.


Barn och utbildningsförvaltningen fick i mars 2019 i uppdrag att utreda framtida organisation för skolor och förskolor. Syftet med översynen är att säkerställa att förvaltningen har en effektiv organisation gällande såväl lokaler som personal samt säkerställa att alla elever får tillgång till en likvärdig undervisning.

Nya skolor planeras att byggas

Utredningen mynnade ut i flera förslag som barn- och utbildningsnämnden sedan fick besluta om. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019 att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt förslag l för förskolan och förslag 3 för grundskolan, som ett inriktningsbeslut för skolorganisationen.


Förslagen innebär det att en ny skola ska byggas för att ersätta Gäddgårdsskolan, att en ny förskola ska byggas på fastigheten Västergården 2. Detta ska ske under perioden 2020-2025. Medåkers skola föreslås avvecklas från och med höstterminen 2020.


Under perioden 2025-2030 föreslås projektering och planering för att ny förskola i Götlunda och att nuvarande Ladubacksskolan byggs ut. Samtidigt föreslås Nybyholmsskolan avvecklas under samma period. (Se hela sammanställningen av förslagen i länk nedan)


Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige vid sammanträdet den 29 april beslutar enligt förslagen och att Medåkers skola läggs ned från höstterminen 2020.


Behöver ta beslut i april

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019, efter ett folkinitiativ att en rådgivande kommunal folkomröstning om att behålla Medåkers skola som en kommunal skola skulle hållas.


På grund av den pågående situationen med coronavirus, Covid-19, beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2020 att skjuta upp folkomröstningen. Det har medfört att kommunstyrelsen, som tidigare har valt att invänta folkomröstningen, innan beslut om den framtida skolorganisationen, nu väljer att gå vidare i processen. Kommunstyrelsens ordförande Anders Röhfors förklarar varför.


– Vi vill gå vidare och genomföra vår satsning på Arbogas skolor och se till att alla elever får tillgång till en likvärdig skola även i framtiden. För att vi ska kunna hålla tidsplanen för strategisk lokalförsörjningsplan och strategisk ekonomisk plan för 2021-2023 behöver vi behandla frågorna om den framtida skolorganisationen i april. Gör vi inte detta riskerar vi negativa konsekvenser för flera år framåt, säger han.


Läs tjänsteskrivelsen och sammanfattning av förslagen (pdf) Pdf, 113.2 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: