Publicerad

Välkommen ut i Arbogas parker och grönområden!

Exempelbild

Vill du inspirera våra medborgare att komma ut och röra på sig i dessa extremt, oförutsägbara tider?

Inget avgiftsbelagt polistillstånd behövs

Om ni vill nyttja allmän platsmark till ovanstående aktiviteter behöver ni inte ansöka genom polisen och det avgiftsbelagda polistillståndet. Det här är en ny, tillfällig regel och gäller i dagsläget fram till 2020-06-30.


Ni behöver endast informera Arboga Kommunalteknik AB angående:

Vilken yta

Vilken aktivitet

Start- och slutdatum

Ansökan lämnas en vecka innan ni börjar.

Maila till: aktab@arboga.se


Vi anmodar alla att följa rekommendationerna i artikeln:

https://www.arboga.se/nyheter/2020-04-07-mojligheter-till-fysisk-aktivitet.html Öppnas i nytt fönster.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: