Publicerad

Permitterade vårdnadshavare och förskole-/fritidshemsplatser – detta gäller

Här hittar du information om vad som gäller angående förskole-/fritidshemsplats när vårdnadshavare blivit permitterade från sitt arbete. Barnet kommer att få behålla sin plats.

Om en vårdnadshavare blir permitterad kommer barnet att tillhöra gruppen som har rätt till 15 timmar per vecka på förskolan.

Är barnet mellan 3-6 år, födda 2014-2016, ska även en blankett om allmän förskola fyllas i. Blanketten hittar du här på vår webbplats eller på barnets förskola. All schemaändring ska även ske som vanligt via edWise.


Vi kommer att frångå regeln med två veckors framförhållning vid byte av schema. Så fort de permitterade vårdnadshavarna återgår i arbete får de ändra sitt schema på förskolan samt registrera in ett nytt via vårdnadshavarkontot i edWise.

Vid uppsägning

Om en vårdnadshavare sägs upp från sitt arbete och blir arbetslös träder regeln om barnets rätt till 15 timmar i förskola per vecka in. Detta utifrån våra ordinarie regler inom förskola i Arboga kommun.

Vad gäller för fritidshemsplatser?

När det gäller barn till vårdnadshavare som blivit permitterade kommer de att behålla sin plats precis som vanligt på fritidshemmet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: