Publicerad

Att prata med barn om corona-viruset

Exempelbild

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Var lyhörd och observant!

Utgå ifrån att de flesta barn känner till Corona och att många påverkas av nyhetssändningarna och förändringar som just nu sker i vardagen, som till exempel:

  • Vuxnas oro och upptagenhet av Corona.
  • Nyhetsrapporteringar med bilder på tomma matbutiker, människor med ansiktsmask samt siffror på antal sjuka och döda.
  • Förändringar i barnets vardag som stängda arbetsplatser, förskolor, inställda kalas.
  • Att ett virus är något diffust som inte syns och att ingen vet exakt hur det smittar.

Barns oro kan ta sig olika uttryck. På BRIS, Barnens Rätt i Samhället, finner du information och tips om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: