Publicerad

Vård- och omsorgsboendet Åspegeln tar form

I början av 2021 planeras Arbogas nya vård- och omsorgsboende Åspegeln att stå färdigt. Arbetet är i full gång och nu är det fokus på innemiljön.

Det var hösten 2018 som det första spadtaget togs för det nya vård- och omsorgsboendet. Boendet, med 80 platser, byggs i området Åbrinken vid Arbogaån strax utanför stadskärnan.

Den yttre konstruktionen av byggnaderna är i stort sett klar. Nu återstår putsning av fasaderna.

Exempelbild

Patrik Ahlberg

- Byggnationen av boendet går enligt tidsplan. Nu är fokus på det invändiga arbetet såsom installation av ventilation, el, VVS och annan teknik, säger Patrik Ahlberg, vd för Kommunfastigheter i Arboga AB som är byggherre för projektet.

Marie-Louise Söderström (C) är ordförande i socialnämnden. Hon berättar att det nya vård- och omsorgsboendet är en del i att utveckla kommunens vård och omsorg samt bättre möta det behov av platser som finns.

Exempelbild

Marie-Louise Söderström

- Vi ser fram emot att kunna erbjuda de invånare som flyttar in på Åspegeln ett boende med bästa möjliga vård och omsorg. Våra duktiga medarbetare får en arbetsmiljö som underlättar deras dagliga arbete, säger hon.

Hemkänsla för de boende

Modern teknik som ska underlätta personalens arbete ska installeras. De tekniska hjälpmedlen syftar också till att öka självständigheten och tryggheten för de boende.

Exempelbild

Cecilia von Alten Brandt

- Boendet är utformat för att ge en hemkänsla och att skapa samhörighet och trygghet för de boende, säger Cecilia von Alten Brandt, vård- och omsorgschef i Arboga kommun.


Hon fortsätter;

- Lägenheterna är välplanerade och i de gemensamma ytorna kommer det att finnas flera samlingsrum för olika aktiviteter. De ljusa innergårdarna ger också de boende närhet till en fin utomhusmiljö.

Stort engagemang

En arbetsgrupp med medarbetare inom vård- och omsorg samt fackliga företrädare och Pensionärsrådet är delaktiga i planeringen och utformningen av boendet.


- Det finns ett stort engagemang hos alla involverade. Att ta till vara den kompetens som finns i verksamheterna och i Pensionärsrådet är viktigt för att det ska bli ett bra boende, säger Cecilia von Alten Brandt.

Öppet hus för Arbogaborna

Öppet hus på Åspegeln planeras att hållas för allmänheten innan inflyttning för de boende.


-  Vi ser fram emot att färdigställa en fastighet med en fin boendemiljö och en genomtänkt och modern planlösning, säger Patrik Ahlberg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: