Publicerad

Trafikstörning utmed Gamla Medåkersvägen Säbylundsområdet, utökad tid

Exempelbild

Arboga Kommunalteknik AB, Drift och- produktionsavdelningen har utfört skogsarbeten i områden vid motionsspåret, Norra Skogen. Nu är virket framkört till en plats utmed Gamla Medåkersvägen och borttransporter pågår.

Timmertransporterna är fördröjda

Borttransport av timret som ligger längs med Gamla Medåkersvägen Säbylundsområdet, har av oförutsedda anledningar blivit fördröjt.

Vår förhoppning är att transporterna blir klara vecka 15.

 

Vägsträckan blockeras när lastning pågår

En sträcka av vägen blockeras under oregelbundna tider när timmerbilen lastar stockarna. Se kartbild. Vi uppmanar fordonsförare att inte köra på gång- och cykelvägen när timmerbilen hindrar framkomligheten. Vid akuta ärenden är det acceptabelt, men då med största försiktighet.

 

Åkeriet försöker anpassa sina körtider för att underlätta trafiken. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som lastning pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: