Publicerad

Inspelningsstudio, lärplattor och greenscreen - så jobbar gymnasieläraren Jonatan med distansundervisning

Jonatan Sjölin i sin studio i ett klassrum

Jonatan Sjölin i sin studio

Nu har distansundervisningen varit igång sedan i förra veckan på Vasagymnasiet och i kommunens vuxenutbildningar. Vi har träffat Jonatan Sjölin, lärare i matematik och programmering på Vasagymnasiet, som berättar hur han arbetar med sina elever.

Jonatan Sjölin har byggt upp en inspelningsstudio i ett klassrum med flera bildskärmar, dator, lärplattor och en greenscreen. På en skärm kommunicerar han direkt med eleverna, på en annan skärm ser han elevernas pågående arbete i det matematikprov som de jobbar med just nu och på den tredje skärmen arbetar han med den bild som eleverna får se av honom.

Med hjälp av greenscreen ser det ut som om han sitter i klassrummet med whiteboardtavlan bakom sig. Jonatan kan också lägga in bilden från en lärplatta där han till exempel kan illustrera en uträkning som han vill förklara extra noga. Han har verkligen nyttjat digitala verktyg för att få till en så bra distansundervisning som möjligt.

- Det är roligt att se hur våra elever anstränger sig och gör sitt bästa i en sådan här situation. Det här är ett bra tillfälle att ta hjälp av våra elever. Många sitter på kunskaper vi kan dra nytta av. Jag hoppas att vi kan använda oss av dessa erfarenheter i framtiden och få en bättre integration av digitala hjälpmedel i den vanliga undervisningen framöver, säger Jonatan.

Per Gamalielsson är rektor på Vasagymnasiet och tycker att distansundervisningen fungerar riktigt bra.

- Alla lärare har inte byggt egna studior att leda distansundervisningen från, men alla använder olika digitala verktyg med skolans lärplattform edWise som grund, säger han.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: