Publicerad

Trafikstörning utmed Gamla Medåkersvägen, Säbylundsområdet

Exempelbild

Arboga Kommunalteknik AB, Drift och- produktionsavdelningen har utfört skogsarbeten i områden vid motionsspåret, Norra Skogen. Nu är virket framkört till en plats utmed Gamla Medåkersvägen och ska inom 2 veckor transporteras bort. 

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.


Timmertransporter

Avverkningsarbetena i området vid motionsspåret är nu klara. Det som återstår nu är nu borttransporter av virket.              Under v 13 och v 14 kommer en sträcka av vägen att blockeras oregelbundna tider när timmerbilen lastar stockarna. Se kartbild.


Återställning av mark

Den här vintern har varit extremt mild. Marken har på grund av det blivit mer påverkad är normalt av skogsmaskinerna.

När virket är borttransporterat kan vi inventera skadorna på marken.

Drift- och produktionsavdelningen kommer sen att återställa ytorna på bästa sätt.


Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som virkestransporterna pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: