Publicerad

Kommunal folkomröstning senareläggs med anledning av coronaviruset, covid-19

Den kommunala folkomröstningen om Medåkers skola och den framtida skolorganisationen flyttas fram med anledning av coronaviruset, covid-19. Det beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars.

Exempelbild

Anders Röhfors

- I den här situationen är det enda rätta och ansvarsfulla att flytta fram folkomröstningen. Vi måste värna om våra invånare och inte utsätta någon för en hälsorisk, säger Anders Röhfors, kommunstyrelsens ordförande.

Det var den 30 januari som kommunfullmäktige beslutade att en rådgivande kommunal folkomröstning om Medåkers skola och den framtida skolorganisationen ska genomföras den 29 mars. Utifrån det rådande läget med coronaviruset har kommunfullmäktige nu beslutat att den ska senareläggas.

”En demokratisk fråga”

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla människor över 70 år att begränsa sina sociala kontakter. I Arboga kommun är närmare 20 procent av invånarna över 70 år.


- Det här är en demokratisk fråga. Alla måste ha samma möjligheter att gå och rösta. I nuläget kan därför inte en folkomröstning hållas, säger Anders Röhfors.


Kommunen har rådfrågat Regionens smittskyddsläkare vilken anser att det i dagsläget är mindre lämpligt att genomföra en folkomröstning med hänsyn till coronaviruset.

Valnämnden ska återkomma med nytt datum

På kommunfullmäktiges sammanträde beslutades det att valnämnden får i uppdrag att bevaka läget kring coronaviruset. Valnämnden ska följa händelseutvecklingen och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till ett nytt datum för den kommunala folkomröstningen när det anses lämpligt.

Om förtidsröstningen

Förtidsröstningen som startade den 16 mars avbryts från och med fredagen den 20 mars och inlämnade förtidsröster ska enligt Valmyndigheten makuleras och det kommer att ske enligt ett särskilt beslut i valnämnden.

Information in other languages 

Om folkomröstningen

Du kan läsa mer om den framflyttade folkomröstningen under Kommun och politik.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: