Publicerad

Skogsarbete vid nya villaområdet Fågelsjövägen

Exempelbild

Arboga Kommunalteknik AB, Drift och- produktionsavdelningen ska nu göra en slutavverkning av granbeståndet nära det nyetablerade villaområdet, Moränvägen och Blockvägen. Anledningen till avverkningen är att granarna blivit angripna av granbarkborre.

Arbetet med att avverka granbeståndet påbörjas vecka 11 och beräknas avslutas vecka 13. Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas. I detta fall, vid angrepp av granbarkborre, behöver vi frångå skogsbruksplanens prioriteringsordning.

 

Återplantering kommer att ske

Sommaren 2019 svärmade barkborren två gånger. Följden av det blev att även den andra generationen av insekterna kunde angripa träden.

Alla granar i området kommer att tas bort för att därigenom förhindra fortsatta angrepp av granbarkborren på de idag kvarvarande friska granarna. Avverkningsområdet ska återplanteras, detta kommer att göras inom några år.

 

Naturvårdshänsyn till våtmarksområden

I några delområden finns det blandade lövträdsbestånd och tallar, dessa träd kommer behållas. Naturvårdshänsyn kommer att ske i våtmarksområdena.

 

Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att utföras i skogsområdet och i tillhörande ytterområden. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetena pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: