Publicerad

Försvarsmakten växer i Arboga - Fortifikationsverket tecknar köpeavtal med Arboga kommun om Tornet

Försvarsmakten växer. Så även i Arboga. Myndigheten är därför i behov av nya lokaler för sin verksamhet i kommunen. Nu ska Fortifikationsverket teckna ett köpeavtal om att förvärva fastigheten Tornet. ”Det är oerhört glädjande och positivt för Arboga”, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Röhfors.

Fortifikationsverket är den myndighet som ser till att Försvarsmakten har de lokaler som krävs för sin verksamhet. Fredagen den 13 mars ska Fortifikationsverket teckna ett köpeavtal med det kommunala bolaget Kommunfastigheter i Arboga AB om att förvärva fastigheten Tornet på Vinbäcksleden 15. 

Betydelsefullt för kommunens utveckling

Exempelbild

Anders Röhfors

- Vi är glada över att Försvarsmakten utökar sin verksamhet i Arboga. Det är betydelsefullt för kommunens framtid och utveckling. Försvarsmakten är en stor arbetsgivare som har en långsiktighet i sin verksamhet, vilket är väldigt positivt, säger Anders Röhfors.


Han fortsätter;


- För Arboga kommun är det här ett viktigt och välkommet besked. Vi ser fram emot att teckna avtalet med Fortifikationsverket.

Försvarsmakten utvecklar sin verksamhet i Arboga

Exempelbild

Garnisonschef Mikael Åkerström

Garnisonschef är överste Mikael Åkerström och han är glad och nöjd över detta.


- Det känns bra att vi nu får möjlighet att fortsätta vår positiva utveckling i Arboga, säger han.


I garnisonen finns från Försvarsmakten: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), Försvarsmaktens logistikförband (FMLOG ) och HR-centrum. I övrigt finns även två andra myndigheter, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket, representerade.


- Nu när vi vet de förbättrade förutsättningarna gällande utrymme kan vi gå vidare med att planera vilka delar av garnisonens verksamheter som kommer husera just i ”Tornet”, fortsätter Mikael Åkerström.

Säkrar bra lokaler för Försvarsmaktens tillväxtbehov

Exempelbild

Göran Wahlström

Byggnaden kommer till viss del att behöva anpassas till den verksamhet som ska in i lokalerna och inflyttningsdatum är inte klart i dagsläget.


- Genom förvärv av fastigheten Tornets 23 000 kvadratmeter säkrar vi bra och ändamålsenliga lokaler för Försvarsmaktens tillväxtbehov i Arboga. Den totala investeringen rör sig om högst 90 miljoner kronor och affären förutsätter att regeringen ger sitt godkännande, säger Göran Wahlström, chef för Fortifikationsverkets projektavdelning.


Den 19 mars ska kommunfullmäktige besluta om att godkänna försäljningen av Tornet. Fastigheten säljs för 84, 5 miljoner kronor.


Om Tornet

Fastigheten Tornet förvärvades 2015 av det kommunala bolaget Kommunfastigheter i Arboga AB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: