Publicerad

Besöksförbud på våra äldreboenden

För att skydda de mest sårbara personerna i vår kommun råder det besöksförbud på våra äldreboenden sedan den 12 mars.

Äldre och multisjuka är utsatta grupper för såväl vanlig förkylning och influensa som för coronaviruset covid-19.


Regeringen har fattat ett nationellt beslut om att införa besöksförbud på äldreboenden för att minimera risken för smittspridning på våra äldreboenden.

Vad innebär förbudet?

Besöksförbudet innebär att det inte är möjligt att besöka en anhörig eller vän som bor på något av våra äldreboenden.

Undantag kan göras vid särskilda skäl

Beslutet gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl kan man få tillstånd att göra besök. Kontakta det boende det berör.

Fler insatser för att minimera risk för smitta

Arbetet med att minska risken för smittspridning pågår även internt. Anställda som arbetar på boenden i kommunen uppmanas vara extra noga med hygienrutiner samt stanna hemma om de har symtom för luftvägsinfektion. Läs mer om när och hur du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Vi bevakar utvecklingen

Besöksförbudet gäller tills vidare. Kommunen har en nära samverkan med Regionens smittskyddsläkare, Länsstyrelsen, länets kommuner samt andra myndigheter.


Tack för visad hänsyn.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: