Publicerad 2020-03-06

Detaljplan för Vinbäcken - Ekbacksområdet på samråd

Förslag till detaljplanen för Strömsnäs 1:2 m.fl Vinbäcken - EkbacksområdetPDF är ute på samråd 5 mars till 26 mars 2020. Under samrådstiden har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fastighetsreglering. Planområdet är sedan tidigare planlagt och utbyggt och detaljplanen medför ingen förändring, men möjliggör för att området kan utvecklas vid behov.

 

Utställningslokaler:

- Rådhuset, Smedjegatan 5
- Stadsbiblioteket i Arboga, Kapellgatan 19B
- Arboga kommuns hemsida


Synpunkter på förslaget
Har du eller den myndighet/ fastighetsägare/ organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 2020-03-26.

Du kan skicka dina synpunkter med brev eller e-post:

 

arboga.kommun@arboga.se

 

Arboga kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
Box 45
732 21 Arboga


Viktigt är att diarienummer (KS 282/2019), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/ organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet.

Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 mars 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer