Publicerad

Skogsarbete i Grindbergaområdet, mellan Ramstigen och gamla Örebrovägen.

Exempelbild

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Arboga kommunalteknik AB, Driftavdelningen ska nu utföra skogsarbeten i skogen mellan gamla Örebrovägen och Ramstigen, (vägen som leder till Älholmen). Se kartbilden. Arbetet påbörjas v 10 och beräknas avslutas v 13.


Delområde 1 ska slutavverkas, det betyder att alla träd tas bort.

Anledningen till åtgärden är att träden har blivit skadade av granbarkborre. Sommaren 2019 svärmade barkborren två gånger. Det innebär att även den andra generationen av insekterna angrep träd, somliga av de träden har inte hunnit få synliga skador i grenverken ännu.

Det är viktigt att ta bort alla träd som är angripna, driftavdelningen kan därför komma att avverka vissa träd som på avstånd fortfarande ser friska ut. Granbeståndet som slutavverkas ska återplanteras. Återplantering kommer att ske inom några år.

 

I delområde 2 och 3 ska röjningsåtgärder utföras.

Det innebär att oönskade träd tas bort för att gynna de kvarvarande trädens utveckling.


Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske i områdena och i tillhörande ytterområden. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetena pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: