Publicerad

Skogsarbete söder om vattenverket

Exempelbild

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Arboga kommunalteknik AB, Driftavdelningen ska nu göra en slutavverkning i ett mindre skogsområde något söder om vattenverket. Se kartbilden. Arbetet påbörjas v 10 och beräknas avslutas v 12.

 

Anledningen till åtgärden är att granarna blivit skadade av granbarkborre. Sommaren 2019 svärmade barkborren två gånger. Följden av det blev att även den andra generationen av insekterna kunde angripa.

Det är viktigt att ta bort alla granar som är skadade, driftavdelningen kan därför komma att avverka vissa träd som på avstånd fortfarande ser friska ut.

 

Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske området och i tillhörande ytterområde. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetena pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: