Publicerad

Nu renoveras Stureskolan

Stureskolan

Fasaden ska renoveras, äldre ventilationssystem ska bytas ut och flera salar ska få helt nya ytskikt i form av målade väggar och utbytta mattor. Under vecka nio inleds en renovering av Stureskolans lokaler.

Renoveringen kommer att pågå under vårterminen och höstterminen 2020. Arbetet genomförs av Kommunfastigheter i Arboga AB som ansvarar och äger kommunens verksamhetslokaler.

 

– Vi ser fram emot att få genomföra det här arbetet så att verksamheten får fortsatt trevliga lokaler, säger Patrik Ahlberg, Vd för bolaget.


Ny utrustning

Under 2019 byttes de flesta av skolans fönster ut. Nu fortsätter arbetet med att underhålla lokalerna samtidigt som det installeras ny utrustning. I salen för hemkunskapsundervisning kommer köksutrustning och inredning att bytas ut. Även skolans hiss kommer att renoveras.


Gynnar undervisningen

Skolans ledning ser mycket positivt på det arbete som nu inleds.

 

– Det är jättekul att lokalerna kommer att få sig ett lyft. Åtgärderna förbättrar både inomhus- och utemiljön samtidigt som vi får ny utrustning till undervisningen, säger Linnéa Gerlström, rektor för Stureskolan.

 

– Satsningen tror vi kan leda till ökad trivsel bland både elever och pedagoger. Det kan i sin tur bidra till positiva bieffekter i undervisningen, säger Stefan Lackner, rektor med ansvar för renoveringsarbetet.

Klart till 2021

Under arbetets gång kommer undervisningen i största möjliga mån ske i elevernas ordinarie klassrum men vid behov i andra salar eller i lokaler i nära anslutning till skolan. Denna renovering av Stureskolan beräknas vara klar till terminsstarten 2021.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: