Publicerad

Oljerester upptäckt i avloppsvattnet på reningsverket – tänk på hur du hanterar oljerester

På Arboga Reningsverk har det upptäckts rester av olja i avloppsvattnet. Sanering har genomförts. Avlopps- eller dricksvattnet i hushållen påverkas inte.

Efter upptäckten har sanering av vattnet i reningsverket genomförts. Vidare har prover har tagits.


– Nu ska vi analysera hur detta har påverkat reningen och därefter vidta ytterligare åtgärder om vi ser att det behövs, säger Ulf Zackrisson, vd för Arboga Vatten och Avlopp AB.


Han fortsätter:


– Olja ska alltid lämnas in vid avfallsstationer för rätt hantering.


Vid kontroll vid reningsverkets utlopp syntes inte några oljerester. Händelsen har polisanmälts och det har upprättats en anmälan om miljöbrott.


Information om hur oljerester ska hanteras

Här finns mer information för dig som bedriver verksamhet och hanterar oljeprodukter:

Här finns mer information för dig som privatperson:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: