Publicerad

Fritidsgårdarnas verksamhet samordnas till Gluggen

Gluggen

Fritids- och kulturnämnden har beslutat att fritidsverksamheterna för ungdomar och barn ska samordnas till en lokal. Det innebär att den verksamhet som idag bedrivs på fritidsgården Brandsta förläggs till Gluggen.

Fritids- och kulturnämnden har tidigare beslutat om att ett antal framtida effektiviseringsåtgärden ska utredas. En av de åtgärder som utretts är användningen av fritidsgårdsverksamhetens två byggnader med inriktningen att ha kvar en av lokalerna.

Flyttar till bäst lämpad lokal

Nu har nämnden tagit beslut om genomföra samordningen och ordförande för fritid och kulturnämnden Marianne Samuelsson tror det är en bra lösning.

 

– Utredningen visar att det finns bra förutsättningar för att genomföra samordningen. Gluggen har bäst lämpade lokaler och därför väljer vi att förlägga verksamheten där. Samtidigt flyttar vi musikstudion till Kulturskolan vilket också blir en mer naturlig hemvist, säger Marianne Samuelsson.

Positiva effekter

Gluggen har en årshyra på 208 000 kronor medan Brandstas årshyra är 685 000 kronor. Förutom att lösningen därmed blir mer konstadseffektiv tror Marianne Samuelsson att samordningen kan få flera positiva bieffekter. Vilket också utredningen pekar på.

 

– Gluggen har varit navet för den öppna fritids och fritidsgårdsverksamheten i Arboga i cirka 40 år. Vi får nu våra resurser samlade där samtidigt som ungdomarna får tillgång till fler vuxna i samma hus, säger Marianne Samuelsson.

Beslut om lokal och mer istid

Under sammanträdandet beslutades även att:

  • Lokalen Kuriren sägs upp. Lokalen används idag av föreningen Arboga Oppboga Boulesällskap medan Fritid och kulturförvaltningen betalar hyreskostnaden. Effektiviseringen blir en årshyra på 237 000 kronor.
  • Att införa nya riktlinjer om nyttjande av istid i ishallen. Det innebär att barn och ungdomar i fortsättningen kommer att få möjlighet att nyttja isen för träning efter ordinarie säsong - om is finns med anledning av att lag spelar kvalspel.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: